Testen instrumentele beveiligingen in bijzijn NL-CBI inspecteur

Geachte relatie,

Eind 2020 attendeerde we u al op de wijziging in het WBDA ten opzichte van het periodiek testen van de instrumentele beveiligingen op uw stoom- en heetwaterketels. Op 1 januari 2020 zijn de NL-CBI’s (voorheen AKI’s) namelijk overeengekomen dat:

het fysiek testen van instrumentele beveiligingen op de stoom- en heetwaterketels onderdeel wordt van de tweejaarlijkse periodieke herkeuring.

Dit is vastgelegd in besluit 23 van hun Besluitenlijst, welke gepubliceerd is op de website van schemabeheerder NEN. In overeenstemming met bovenstaand besluit moeten alle aanwezige beveiligingen vanaf 1 januari 2022 in het bijzijn van een aangewezen NL-CBI inspecteur worden getest. In de praktijk zal hier veelal een aanvullend bezoek voor moeten worden ingepland. Zonder de bijwoning van een aangewezen inspecteur kan er door het NL-CBI geen verklaring van herkeuring meer worden afgegeven.

Vanuit Ketelonderhoud Jonker kunnen wij u als klant ondersteunen met de werkzaamheden die uit bovenstaande wijziging voortvloeien. Wij kunnen u onder andere bijstaan in:

 

    • het fysiek testen van de beveiligingen in het bijzijn van een NL-CBI inspecteur;
    • het vullen en opstoken van de stoom- of heetwaterketel;
    • het direct verhelpen van eventuele optredende lekkages of storingen tijdens de opstart.


Indien wij u met bovenstaande activiteiten kunnen ondersteunen dan verwijzen we u graag door naar onze
afdeling Ketelhuisbeheer. Middels periodieke controles zorgen zij ervoor dat u voldoet aan de wettelijke verplichting tot het periodiek testen van de beveiligingen. Daarnaast controleren zij onder andere op de werking van de waterbehandeling, de afstelling van de brander en het spuien van de ketel. In het kort zorgen onze beheerders ervoor dat uw stoominstallatie dankzij frequent beheer blijvend optimaal functioneert.

Heeft u vragen over de wijziging in het WBDA of wenst u ondersteuning te ontvangen m.b.t. het onderhoud van uw instrumentale beveiligingen dan vernemen wij graag van u: 079 593 13 54 of jonker@ketelonderhoud.nl.

Hopende u middels deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,


KETELONDERHOUD JONKER

Robert-Jan Zoll-Dijkema
Algemeen directeur