SCIOS inspecties

SCIOSZuinige en veilige stookinstallatiesSCIOS

Het is in Nederland door de overheid verplicht gesteld om inspectie op stookinstallaties, afvoersystemen en brandstofleidingen uit te voeren. Omdat de overheid de inspectie niet zelf uitvoert maar hiervoor naar inspectiebedrijven verwijst, is een kwaliteitsstandaard vastgelegd: de SCIOS certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan technische installaties. Als SCIOS gecertificeerd bedrijf kunnen wij de volgende SCIOS inspecties voor u uitvoeren.
Scope 2: Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders
Scope 3: Stoomketels en heetwaterketels
Scope 5: Bijzondere industriële installaties
Scope 6: Emissiemetingen (NOx, CxHy, SO2, stof)
scios-inspecties-slider-1
scios-inspecties-slider-2
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/wp-content/uploads/2021/05/200923-Jonker-Moerkapelle-35-1280x640.jpg
SCIOS

KeuringsplichtSCIOS


Een stookinstallatie is keuringsplichtig vanaf een nominaal vermogen van 100 kW voor gasgestookte installaties en 20 kW voor een met olie of vaste brandstoffen gestookte installatie. Dit betreft ook kleine stooktoestellen die worden samengevoegd naar één grote stookinstallatie (cascadesystemen) waarbij het nominaal vermogen boven de 100 kW komt. Naast de verplichte keuring van stookinstallaties en toebehoren (incl. brandstoftoevoerleidingen) moeten de rookgassen uit de ketelinstallatie voldoen aan emissiegrenswaarden.
SCIOS

ZorgplichtSCIOS


Naast het onderhoud en de verplichte inspecties bestaat er voor elke eigenaar van een stookinstallatie de zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat er door de installatie-eigenaar voldoende zorg in acht dient te worden genomen ten aanzien van de stookinstallatie en alle toebehoren. Deze zorg betekent dat de eigenaar van een stookinstallatie te allen tijde verantwoordelijk is voor een optimale werking van de installatie ten aanzien van milieu, rendement en veiligheid.

Samengevat dient de eigenaar er alles aan te doen om, in alle redelijkheid, nadelige gevolgen voor het milieu te beperken en/ of te voorkomen voor zover dit valt onder zijn verantwoordelijkheid.
Pas verzekerd na het voldoen van de opgestelde regelgeving
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/wp-content/uploads/2021/05/nieuwbouw-leidingwerk-1000x640.jpg
lloyds-iso-9001-certificaat-jonker-2023
scios-scope2-3-5-6-certificaat-jonker-2023
lloyds-vca-certificaat-jonker-2023
leser-certificaat-jonker-2024
niezgodka-armaturen-certificaat-jonker-2024
lloyds-erkend-revisiebedrijf-jonker-2023
Kom in contact

Advies op maatContact


Neem contact op met een van onze SCIOS gecertificeerde technici via telefoon, e-mail of het contactformulier op deze pagina.
Ambachtstraat 5
2751 GP Moerkapelle
+31 (0) 79 593 13 54
jonker@ketelonderhoud.nl
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/wp-content/uploads/2021/05/contact-contactformulier-jonker-1280x640.jpg