Energiebesparing voor uw stoomketel en - installaties

Energiebesparing staat bij Ketelonderhoud Jonker hoog in het vaandel. Op deze pagina vind u alle informatie over de energiebesparende maatregelen die Ketelonderhoud Jonker voor u kan uitvoeren. Het toepassen van deze maatregelen levert voor u enorme kostenbesparingen op, zorgt voor een langere levensduur van uw installaties, voorkomt vervuiling van het milieu en bespaart kostbare grondstoffen. Onderstaande lijst vormt een hulpmiddel bij het inzichtelijk maken van de technische mogelijkheden voor een zuinig energiegebruik van uw gehele ketelhuis inclusief leidingwerk.

Klik voor meer informatie op de onderstaande tips

Stoomketel en -installaties

Het spuien van het ketelwater dient voor een optimale functionering van de installatie zo correct mogelijk worden afgesteld. Teveel spuien zorgt voor hoge kosten en te weinig spuien leidt tot vervuiling van de stoomketel. De beste manier om het spuien te optimaliseren is door de geleidbaarheid permanent te meten en deze meting te vertalen middels een regelaar naar een automatische spuiafsluiter.

Automatische spui op de stoomketel

Maak het functioneren van de stoomketel inzichtelijk d.m.v. een thermometer in het schoorsteenkanaal. Een plotselinge temperatuursstijging of -daling kan duiden op een ernstig defect van de stoomketel. In dit geval dient er direct een monteur worden opgeroepen. Neemt de temperatuur in de schoorsteen langzaam toe dan kan dit duiden op vervuiling of een verlopende afstelling van de brander. Deze energiebesparende tip is eenvoudig toepasbaar en zeer prijsvriendelijk (ca. €50,-).

Een rookgascondensor (RGC) is een warmtewisselaar waarbij de rookgassen worden afgekoeld en warmte wordt teruggewonnen. De rookgaswarmte wordt benut om koud suppletie water (onderweg naar de ontgasser of condenstank) op te warmen. Met een rookgascondensor van Ketelonderhoud Jonker direct achter de stoomketel kan een besparing worden gerealiseerd van maar liefst 11%.

Een economiser is een warmtewisselaar die warmte opneemt uit rookgassen en dit overbrengt op het voedingswater (na de ontgasser). Met een economiser van Ketelonderhoud Jonker is een rendementsverbetering te realiseren van 4 tot 6%. Naast de productie en installatie van de economiser ontwikkelt en levert Ketelonderhoud Jonker volledig geautomatiseerde niveau- en temperatuurregelingen
voor de economiser.

Voorbeeld van een economiser

Brander

Met een pressostaatschakelaar kunt u automatisch uw keteldruk verlagen. Dit voorkomt energieverliezen op het moment dat uw stoomketel minimaal wordt gebruikt.

Een redelijk eenvoudige maatregel. Lucht is boven in het ketelhuis aanzienlijk warmer. Het is dus slim om de lucht te laten aanzuigen vanuit het hoogste punt. Met deze maatregel behaalt uw stoomketel een hoger rendement en in de meeste gevallen is de investering van een verticaal aanzuigkanaal binnen 1 à 2 jaar terugverdiend.

Een goede afstelling van de brander kan enorm schelen in het energieverbruik. Ketelonderhoud Jonker acht het daarom raadzaam om de branderafstelling 1 à 2 maal per jaar te controleren door een SCIOS gecertificeerd inspecteur. Voor het optimaal functioneren van de brander is het van belang dat de verhouding tussen lucht en brandstof zo efficiënt mogelijk wordt afgesteld. Door een juiste branderafstelling wordt tevens de NOx uitstoot sterk gereduceerd.

Condenspotten

Defecte en niet goed functionerende condenspotten zijn een van de belangrijkste oorzaken van energieverlies en kunnen leiden tot inefficiënte verwarmingsprocessen, waterslag en/ of erosie. Het periodiek inspecteren c.q. meten van condenspotten resulteert in lagere onderhoudskosten en een aanzienlijke energiebesparing. Als specialist op het gebied van stoom hebben wij gekwalificeerd personeel die deze periodieke inspectie voor u kunnen verzorgen.

Meer over condenspotmetingen

Stoom- en condensaatnet

Isolatie is één van meest voor de hand liggende energiebesparingen. Ook voor het stoom- en condensaatnet, de stoomketel en alle bijbehorende -installaties is isolatie een must. Als energiebesparende maatregel mag isolatie daarom niet ontbreken in deze lijst. Door de geringe investering en korte terugverdientijd valt veel geld te besparen. Niet geïsoleerde leidingen komen gelukkig steeds minder voor. Merkwaardig genoeg geldt dat niet voor appendages en flenzen, terwijl een niet-geïsoleerde afsluiter evenveel warmte verliest als 2 meter niet-geïsoleerde leiding van dezelfde diameter.

Isolatie stoomketel, appendage en stoom- en condensaatnet

Ketelonderhoud Jonker helpt u graag de mogelijkheden binnen uw bedrijf te analyseren. Met gespecialiseerde apparatuur meten onze specialisten het stralingsverlies zodat de zwak-geïsoleerde punten in uw ketelhuis aan het licht worden gebracht. Vervolgens zullen de niet- en/ of slecht geïsoleerde onderdelen met gecapitonneerde matrassen worden geïsoleerd. Uiteraard zijn de matrassen eenvoudig te verwijderen en te plaatsen indien onderhoud dient te worden gepleegd. Stoomketels en -installaties worden bij Ketelonderhoud Jonker standaard voorzien van isolatie in de vorm van steenwol en een aluminium afdekplaat.

Goede isolatie zorgt verder voor de volgende voordelen

Drogere stoom
Minder afkoeling en daardoor weinig drukverlies
Minder condensaat
Betere benutting van de verzadigde stoomtemperatuur
Productieverhoging en verbetering werkklimaat

Lekkage is de meest voorkomende variant van energieverlies. Ketelonderhoud Jonker is gespecialiseerd in nieuwbouw en reparatie van alle stoomgerelateerde installaties en leidingen. Zo kunnen wij in eigen beheer uw lekkage snel en efficiënt repareren en bij grote defecten een nieuwe installatie aanbieden.

Ketelonderhoud Jonker helpt u graag de mogelijkheden binnen uw bedrijf te analyseren! Bel of mail ons vrijblijvend voor advies op maat.