Energiebesparing

isolatie-appendages
isolatie-onderhoud
apparaten-rookgascondensor-slider-1
Energiebesparing

Energie besparen kan heel simpel zijnEnergie


Op deze pagina vind u alle informatie over de energiebesparende maatregelen die wij voor u kunnen uitvoeren. Het toepassen van deze maatregelen levert voor u enorme kostenbesparingen op, zorgt voor een langere levensduur van uw installaties en voorkomt vervuiling van het milieu.
Energiebesparingen van 85 tot 95%
Terugverdientijd doorgaans minder dan 1 jaar
Gebruik hoogwaardige materialen
Periodiek onderhoud garandeert 100% dekking
Isolatie
__
Isolatie
 • Drogere stoom en minder condensaat
 • Minder afkoeling, daardoor weinig drukverlies
 • Verbetering werkklimaat
 • Hoogwaardige afwerking
Condenspotmeting
__
Condenspotmeting
 • Voorkom stoomverlies
 • Lagere onderhoudskosten
 • Aanzienlijke energiebesparing
 • Langere levensduur installatie en leidingen
Economiser
__
Economiser
 • Reductie energieverbruik
 • Verhoging rendement
 • Aanzienlijke kostenbesparing
 • Hoogwaardig geïsoleerde afwerking
Rookgascondensor
__
Rookgascondensor
 • Reductie energieverbruik
 • Verhoging rendement
 • Aanzienlijke kostenbesparing
 • Hoogwaardig geïsoleerde afwerking

Meer energiebesparende maatregelenSamen naar een duurzame installatieEnergie

Nog niet gevonden wat u zoekt, hieronder vind u onze overige energiebesparende tips.

Automatisch spuien

Lees meer

Het spuien van het ketelwater dient voor een optimale functionering van de installatie zo correct mogelijk worden afgesteld. Teveel spuien zorgt voor hoge kosten en te weinig spuien leidt tot vervuiling van de stoomketel. De beste manier om het spuien te optimaliseren is door de geleidbaarheid permanent te meten en deze meting te vertalen middels een regelaar naar een automatische spuiafsluiter.

Reparatie lekkages

Lees meer

Lekkage is de meest voorkomende variant van energieverlies. Wij zijn gespecialiseerd in de reparatie van alle stoomgerelateerde installaties en leidingen. Zo kunnen wij in eigen beheer uw lekkage snel en efficiënt repareren. Mocht het defect te groot zijn om te kunnen repareren dan bieden we u snel en adequaat een passende vervanging aan.

Meting rookgastemperatuur

Lees meer

Maak het functioneren van de stoomketel inzichtelijk d.m.v. een thermometer in het schoorsteenkanaal. Een plotselinge temperatuurstijging of -daling kan duiden op een ernstig defect van de stoomketel. In dit geval dient er direct een monteur worden opgeroepen. Neemt de temperatuur in de schoorsteen langzaam toe dan kan dit duiden op vervuiling of een verlopende afstelling van de brander. Deze energiebesparende tip is eenvoudig toepasbaar en zeer prijsvriendelijk (ca. €50,-).

Afstelling keteldruk

Lees meer

Met een pressostaatschakelaar kunt u automatisch uw keteldruk verlagen. Dit voorkomt energieverliezen op het moment dat uw stoomketel minimaal wordt gebruikt.

LUVO

Lees meer

Een redelijk eenvoudige maatregel. Lucht is boven in het ketelhuis aanzienlijk warmer. Het is dus slim om de lucht te laten aanzuigen vanuit het hoogste punt. Met deze maatregel behaalt uw stoomketel een hoger rendement en in de meeste gevallen is de investering van een verticaal aanzuigkanaal binnen 1 à 2 jaar terugverdiend.

Controle branderafstelling

Lees meer

Een goede afstelling van de brander kan enorm schelen in het energieverbruik. Wij achten het daarom raadzaam om de branderafstelling 1 à 2 maal per jaar te controleren door een SCIOS gecertificeerde inspecteur. Voor het optimaal functioneren van de brander is het van belang dat de verhouding tussen lucht en brandstof zo efficiënt mogelijk wordt afgesteld. Door een juiste branderafstelling wordt tevens de NOx uitstoot sterk gereduceerd.

Kom met ons
in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Vraag direct een offerte aan

https://www.ketelonderhoudjonker.nl/wp-content/uploads/2021/05/contact-contactformulier-jonker-1280x640.jpg