Periodieke inspectie (PI)

Periodieke inspectiePI conform SCIOS-certificatieregelingPI


Na de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) dient de installatie periodiek te worden geïnspecteerd door een SCIOS gecertificeerd inspecteur. De frequentie van deze periodieke inspectie is afhankelijk van de installatie, de risico-inventarisatie en het afgegeven advies uit het basisrapport van de Eerste Bijzondere Inspectie. Tijdens de periodieke inspectie wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-er vastgestelde grenswaarden. Mocht er een afwijking worden geconstateerd dan kan worden besloten om een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Voldoet de installatie aan alle veiligheids- en milieueisen conform de gehanteerde voorschriften dan krijgt deze het certificaat ‘verklaring van inspectie’.
SCIOS gecertificeerd EBI-er
Verklaring van inspectie (bij goedkeuring)
Afgemeld in het SCIOS-afmeldsysteem (bij goedkeuring)
Aantoonbaar veilig en milieuvriendelijk
eerste-bijzondere-inspectie-header
condenspotmetingen-slider-2
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/wp-content/uploads/2021/05/condenspotmetingen-slider-3-1280x640.jpg
Voordelen

Veilig, efficiënt en milieubewustVoordelen


Na ontvangst van een 'verklaring van inspectie' kan de installatie-eigenaar er vanuit gaan dat aan alle benodigde veiligheids- en milieueisen omtrent de stookinstallatie is voldaan. Afgezien van de plicht om aan deze eisen te voldoen biedt een periodieke inspectie nog een aantal aanzienlijke voordelen.
Optimaal functionerende stookinstallatie
Maximaal rendement
Verhoogde bedrijfszekerheid
lloyds-iso-9001-certificaat-jonker-2023
scios-scope2-3-5-6-certificaat-jonker-2023
lloyds-vca-certificaat-jonker-2023
leser-certificaat-jonker-2024
niezgodka-armaturen-certificaat-jonker-2024
lloyds-erkend-revisiebedrijf-jonker-2023
Kom in contact

Advies op maatContact


Neem contact op met een van onze SCIOS gecertificeerde PI-ers via telefoon, e-mail of het contactformulier op deze pagina.
Ambachtstraat 5
2751 GP Moerkapelle
+31 (0) 79 593 13 54
jonker@ketelonderhoud.nl
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/wp-content/uploads/2021/05/contact-contactformulier-jonker-1280x640.jpg