Beheer ketelhuis

Beheer ketelhuisHulp bij het beheer van uw ketelhuis?Beheer


Veel van onze klanten beschikken niet over de juiste stoomkennis. Bij deze bedrijven is dan ook behoefte aan fysieke aanwezigheid van specialisten. Met het overnemen van het beheer zorgen wij dat u voldoet aan de wettelijke verplichting tot het periodiek testen van de beveiligingen en voeren we controles uit op de algehele staat van uw installatie. Daarnaast controleren we o.a. op de werking van de waterbehandeling, de afstelling van de brander en het spuien van de ketel. In het kort zorgen wij ervoor dat uw stoominstallatie dankzij frequent beheer optimaal functioneert.

condenspotmetingen-slider-2
nieuwbouw-leidingwerk
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/wp-content/uploads/2021/05/condenspotmetingen-slider-3.jpg
Uitbesteding

Ketelbeheer uitbestedenUitbesteding


Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die wij kunnen aanbieden m.b.t. de uitbesteding van het ketelbeheer. De frequentie van het beheer zal in overeenstemming met u volledig op maat worden afgesteld. Tevens zullen de werkzaamheden schriftelijk worden gedocumenteerd en zullen conclusies en aanbevelingen uitgebreid worden besproken met de betrokken personen. In overleg met de eind-verantwoordelijke van de installatie zullen eventuele wijzigingen worden doorgevoerd ter verbetering of continuering van het gehele stoomproces.
Meer tijd voor uw core-business
U haalt expertise en kennis in huis
Extra denkkracht en creativiteit
Verhoging veiligheid installatie
Overzicht

Overzicht ketelbeheerOverzicht

Controle algehele staat installatie
Controle waterbehandeling
Controle gasbrander
Controle demi installatie, chemicaliën en doseerinstallatie
Testen beveiliging per ketel en notatie in het logboek
Bijhouden en invullen logboek
Verhelpen kleine lekkages
Controle spuien, eventueel direct spuien
Controle verbruik additieven
Controle ontgasser
Rapporteren slechte toestand onderdelen
Overleg met operator over onderhoudswerkzaamheden
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/wp-content/uploads/2021/05/niet-destructief-onderzoek-header.jpg
lloyds-iso-9001-certificaat-jonker-2023
scios-scope2-3-5-6-certificaat-jonker-2023
lloyds-vca-certificaat-jonker-2023
leser-certificaat-jonker-2024
niezgodka-armaturen-certificaat-jonker-2024
lloyds-erkend-revisiebedrijf-jonker-2023

Kom met ons
in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Vraag direct een offerte aan

https://www.ketelonderhoudjonker.nl/wp-content/uploads/2021/05/contact-contactformulier-jonker-1280x640.jpg