Isolatie appendages, leidingen en installaties

Naast de isolatie van de stoomketel en bijbehorende installaties is het van groot belang dat ook het leidingsysteem goed geïsoleerd is. Helaas zien wij nog te vaak dat de isolatie (met name van appendages) om uiteenlopende redenen niet op orde is bij de klant. Ketelonderhoud Jonker kan in samenwerking met Degenkamp Isolatie B.V. gericht onderhoud uitvoeren op uw isolatie waardoor besparingen mogelijk zijn van 85 tot 95% met een terugverdientijd van minder dan 1 jaar.

Het isoleren van appendages en leidingen had bij ons direct een enorme zichtbare besparing tot gevolg. Ik raad het iedereen van harte aan.
Egbert Rietveld , KLM Catering Services Schiphol

Periodiek onderhoud

Nog te vaak komen onze monteurs ongeïsoleerde leidingen en appendages tegen waardoor veel energie verloren gaat en onnodig hoge stookkosten worden gemaakt. Middels de nauwe samenwerking met Degenkamp Isolatie B.V. kan Ketelonderhoud Jonker gericht onderhoud uitvoeren op isolatie in en rondom het ketelhuis. Degenkamp Isolatie B.V. verzorgt het plaatsen, repareren en uitbreiden van isolatie op appendages, leidingen en installaties en kan u van passend advies voorzien voor uw betreffende situatie. Uniek in deze markt is de periodieke frequentie die wij kunnen leveren. Vaak wordt isolatie na onderhoud niet meer teruggeplaatst of gaat de isolatie tijdens het wegnemen kapot. Met periodiek onderhoud op uw isolatie bent u altijd verzekerd van een correcte plaatsing en 100% dekking van uw isolatie.

Isolatie installaties

Stoom- en heetwaterketels
Warmtewisselaars
Economisers
Rookgascondensors
Ontgassers
Condenstanken
Voedingswatertanken
Pompen
Luvo’s
Autoclaven
Stoomschillers
Stoomaccumulatoren
Stoom-watermengers
Isolatie appendages

Afsluiters
Flenzen
Veiligheden
Regelkleppen
Terugslagkleppen
Reduceertoestellen
Condenspotten
Kranen
Isolatie leidingen

Stoom- en condensleidingen
Verdeelstukken (headers)

Isolatiematrassen

Door de toepassing van isolatiematrassen bij ongeisoleerde of slecht geïsoleerde appendages wordt het warmteverlies en de CO₂ uitstoot direct gereduceerd met minimaal 85%. Bovendien verdient u uw investering binnen een periode van enkele maanden al terug. De wegneembare isolatiematrassen kunnen tijdelijk simpel worden verwijderd voor onderhoud zodat het voor het bedienend personeel geen belemmering vormt.

Steen-/ glaswol

Afhankelijk van de situatie kan er ook worden gekozen voor steen- en/of glaswol afgewerkt met een aluminium kap. Deze combinatie isoleert uitstekend en kan worden toegepast op zowel grote installaties, leidingen (incl. bochten) en appendages.

Hoeveel levert het isoleren van appendages u op?

Wilt u weten wat isolatie van appendages opbrengt voor u? Bekijk de uitgebreide berekening en kom tot de ontdekking dat energie besparen via isolatie zowel voor de korte als lange termijn resultaat oplevert.

Direct bekijken

Ketelonderhoud Jonker kan u in samenwerking met Degenkamp Isolatie B.V. geheel ontzorgen op het gebied van isolatie. Bel of mail ons voor de mogelijkheden.