SCIOS Scope 1,2,3 en 5

Bij ingebruikname van de stookinstallatie is het volgens het Activiteitenbesluit verplicht om een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uit te voeren. Vervolgens is het eveneens verplicht om een Periodieke Inspectie (PI) en Periodiek Onderhoud (PO) uit te voeren. De frequentie van deze inspectie hangt af van het soort stookinstallatie.

Ketelonderhoud Jonker is gecertificeerd volgens de officiële SCIOS-regeling om inspectie (EBI, PI) en onderhoud (PO) uit te voeren voor de volgende scopes:

Scope 1 : Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters

Toestellen waarbij de verbrandingslucht zich met de brandstof mengt ten gevolge van de impulswerking van de uitstromende brandstof in de brander en door de verbrandingsgassen ontstane thermische trek. Inclusief toestellen met premixbranders of verbrandingsgasventilator.

Toestellen die onder scope 1 vallen worden onder meer toegepast voor:

 • woon- en verblijfsgebouwen
 • zorgsector
 • kerken
 • gebouwen voor onderwijs en opleidingen

Werkzaamheden betreffende Scope 1 laten wij uitvoeren door gerenommeerde partners.

Scope 2 : Ventilatorbranders op warmwaterketels en luchtverhitters

Warmwaterketels: toestellen bestemd voor het verwarmen van water.

Luchtverhitters: toestellen waarin uit brandstof in een verbrandingskamer ontwikkelde warmte via een scheidingswand zonder stromend tussenmedium wordt overgedragen op mechanisch getransporteerde lucht met de bestemming deze lucht te benutten voor verwarming. (N.B.: Luchtverhitters zonder scheidingswand vallen niet onder scope 2.)

Toestellen die onder scope 2 vallen worden onder meer toegepast voor:

 • woon- en verblijfsgebouwen
 • gebouwen voor onderwijs en opleidingen
 • zorgsector
 • kerken
 • tuinbouw

Scope 3 : Stoom- en heetwaterketels

Heetwaterketel: toestel bestemd voor het verwarmen van water met een temperatuur van meer dan 105 °C.

Stoomketel: ketels waarin stoom wordt opgewekt.

Scope 5 : Bijzondere industriële installaties

Installaties anders dan hierboven genoemd.

Voorbeelden:

 • ovens
 • smeltovens
 • fornuizen in de procesindustrie
 • drooginstallaties
 • naverbranders
 • directe luchtverhitters

Wilt u meer informatie over scope 1, 2,3 of 5? Bel of mail ons.

Ja, ik zou graag meer informatie willen.