04-05-2016 – Voor 6.000 bedrijven en organisaties in Nederland is een energie-audit in het kader van de EU-richtlijn EED nu al verplicht. Verwachting richting de toekomst is dat de richtlijn verder wordt uitgerold en ook de rest van Nederland met verscherpte regels te maken krijgt. De Europese richtlijn voor energie-efficiency (EED) kent als één van de verplichtingen een energie-audit waarbij bedrijven moeten voldoen aan regelgeving omtrent duurzaamheid. Het doel: meer bewustwording bij ondernemingen over hun energieverbruik, om uiteindelijk energie te besparen. Wat komt daar allemaal bij kijken? En levert het ook meer op dan alleen het voldoen aan een EU-verplichting?

Energie audit

Energie-audits

Een energie-audit is verplicht voor bedrijven met meer dan 250 FTE aan werknemers of bedrijven met een jaaromzet van 50 miljoen of meer. Bedrijven die meedoen aan de energie-efficiency convenanten MJA en MEE zijn vrijgesteld van de audit, evenals bedrijven met een internationaal erkend milieu- of energiebeheersysteem. De audit is na afgifte 4 jaar geldig. Op RVO.nl is een uitgebreide pagina met veelgestelde vragen en antwoorden te raadplegen, inclusief een stappenplan om te beoordelen of de audit verplicht is. Voor vragen kan men ook contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO. Meer informatie hierover vindt u op www.rvo.nl/eed en www.rvo.nl/kansen-voor-energie-efficiency-met-nieuwe-richtlijn-eed

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is de toekomst. Anno 2016 staan we aan het begin van een duurzame revolutie. Momenteel worden er grote stappen gezet richting een samenleving waarin economische groei, winst voor het milieu en een duurzame bedrijfsvoering hand in hand gaan. Dit is ook de visie waarin Ketelonderhoud Jonker gelooft en met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing proberen wij hierin een voortrekkersrol te vervullen in de stoomindustrie. Wilt u al vroegtijdig starten met duurzaamheid binnen uw bedrijf dan biedt Ketelonderhoud Jonker enorme mogelijkheden om energie te besparen en daarmee ook kosten. Kijk voor een kleine greep uit onze energiebesparende diensten op onze pagina energiebesparing.

Gerelateerde berichten

Deel dit nieuws met uw relaties!