Energiebesparing in de industrie

30-03-2017 – Als Nederland besluit het nationaal klimaatbeleid in te vullen conform het Parijsakkoord van 12 december 2016, laten illustratieve berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zien dat het beleid zich moet richten op 40-50% CO2 -reductie in 2030 t.o.v 1990. In de komende 5 jaar zal er dus druk komen te staan op de huidige invulling van ons energiebeleid. De transitie zal grote investeringen vergen van zowel de overheid als de industrie.

”Afspraken uit het nationale energieakkoord gelden nog tot 2023, maar volgens Ed Nijpels is het denkbaar (lees: noodzakelijk) dat er aanvullingen bijkomen na de kabinetsformatie. Een ‘energieakkoord 2.0’, zo omschrijft hij dat nu alvast.”

Om de Europese klimaatdoelen te halen zou het energiebesparingstempo in de industrie flink moeten worden opgeschroefd. In dit licht is het voor bedrijven belangrijk om helder in beeld te hebben welke energiebesparende maatregelen in de industrie gemakkelijk en efficiënt zijn toe te passen.

In onderstaande tabel van CE-Delft een overzicht van maatregelen die doorgaans binnen 5 jaar terug te verdienen zijn en een aanzienlijke energiebesparing teweeg brengen.

Maatregel Investering Besparing Terugverdientijd
1. Isolatie van appendages €100 / 600 per
appendage
85-95% < 1 jaar
2. Periodieke inspectie van isolatie €6.000
per inspectie
200.000 m³ gas/
jaar per inspectie
< 2 jaar
3. Tankdakisolatie €80-120 / m² 40-70% 1 – 4 jaar
4. Frequentiegeregelde pompen €100-600 / kW 20-50% < 2 jaar
5. Frequentiegeregelde ventilatoren €100-600 / kW 20-50% ca. 3 – 4 jaar
6. Periodieke reiniging luchtkoelers €1.000/
reiniging AFB
20-40% < 2 maanden
7. HR stoomketel met rookgascondensor €20-30 / kW
geïnst. vermogen
5-10% 1 – 2 jaar
8. Onderhoud condenspotten €500 / condenspot
bij vervanging
10% 1 – 2 jaar
9. Perslucht: ultrasone lekdetectie € 2.000
ultrasoon detector
5-30% 1 – 12 maanden
10. E-zuinige HF-verlichting €60 / armatuur
(bijplaatsen HF-
voorschakelapp.)
30-50% 2 – 3 jaar

*Bovengenoemde waarden zijn indicatief en kunnen per situatie verschillen.

Informatie emissie-eisen per 1 januari 2017Download de factsheet met uitgebreide informatie per maatregel

Download de PDF

Gerelateerde berichten

Deel dit nieuws met uw relaties!