Waterkwaliteit meten

Voor een goede werking van uw installaties is het noodzakelijk om regelmatig een wateranalyse te laten uitvoeren. Vervuild water kan leiden tot schade aan uw installaties en een lager rendement. De waterspecialisten van Ketelonderhoud Jonker hebben de juiste kennis en apparatuur om elk type water grondig te kunnen analyseren.

Waterkwaliteit meten

In het ketel-, koel-, afval- en proceswater kunnen de volgende waarden ter plekke worden opgemeten en geanalyseerd:

Zuurtegraad (pH)
Geleidbaarheid
Temperatuur (°C)
Redoxwaarde
Zuurstofconcentratie (O2)
Flow (m3/uur)

Voor de volgende stoffen dient een monster te worden meegenomen waarna uitvoerig onderzoek wordt uitgevoerd door onze specialisten:

Schimmels
Bacterien (bv. legionella en salmonella)
Virussen
Ionen (anionen en kationen)
Mineralen
Zouten

Waterkwaliteit analyseren

Vanuit de verschillende watervoerende installaties zullen monsters worden genomen die vervolgens afdoende zullen worden geanalyseerd voor een adequate controle op het verloop van de waterbehandeling.  Nadat de specialisten van Ketelonderhoud Jonker ter plekke de waarden hebben opgemeten en watermonsters hebben geanalyseerd krijgt de klant een uitgebreid rapport inclusief aanbevelingen. Hierin staat uitvoerig beschreven wat de parameters zijn van alle gevonden stoffen in het water en krijgt u een compleet plan van aanpak voorgeschoteld waarmee u direct in staat bent om de waterkwaliteit te verbeteren.

Tevens zal de werking van de aanwezige waterbehandelingsinstallaties worden gecontroleerd en zal de doseercapaciteit worden bijgesteld, waar nodig.

Indien gewenst kunnen de waterspecialisten van de afdeling Waterbehandeling & Doseersystemen de waterbehandeling compleet voor u uit handen nemen zodat u te allen tijde verzekerd bent van een optimale waterkwaliteit.

Wilt u uw waterkwaliteit professioneel laten meten?

Ja, ik zou graag meer informatie willen.