Stoom-, heetwater en condensaatinstallaties

Totaalonderhoud bij Ketelonderhoud Jonker

In een stoomketel wordt onder verhoogde druk en temperatuur stoom opgewekt uit water. Tijdens dit proces verdampt alleen zuiver water tot stoom wat betekent dat alle overige stoffen uit het water achter blijven in de ketel. De concentratie zouten in het achterblijvende ketelwater kunnen leiden tot corrosie en afzettingen (ketelsteen) waardoor een verlies van warmteoverdracht optreedt alsmede een verhoogde kans op schade aan de ketel. Het ketelwater dient dus zo puur mogelijk te zijn voor een optimale functionering van de stoominstallatie.

Problematiek

Indikking van ketelwater
Afzettingen
Corrosie
Opkokers- en schuimvorming
Bicarbonaat- en sodasplitsing
Vervuiling in de leidingen

Koeltorens en-systemen

KoeltorenKoeltorens en -systemen dienen als afkoeling van het water in industriële processen. Vervuiling in een koeltoren kan leiden tot een sterke afname van het koelvermogen en een verlaagde bedrijfszekerheid. In koeltorens en -systemen verdampt alleen zuiver water waardoor de concentratie zouten in het achterblijvende koelwater toeneemt en kan leiden tot corrosie en afzettingen. Daarnaast bestaat er in een vervuilde koeltoren een verhoogde kans op bacteriën zoals legionella. Minimaliseer de risico’s van deze negatieve bijwerkingen door middel van een goede waterbehandeling en regelmatig preventief onderhoud.

Problematiek

Indikking van koelwater
Afzettingen
Corrosie
Verhoogde kans op bacteriën (o.a. legionella)

Voedingsmiddelenindustrie (FMCG) | Medische en farmaceutische industrie | Textielindustrie | Papierindustrie | Autowasstraten | Petrochemische industrie

proceswater

In vrijwel elke industrie maakt men gebruik van water: als vervoermiddel, oplosmiddel, procesmiddel of koelvloeistof. Al deze toepassingen scharen we bij Ketelonderhoud Jonker onder de noemer proceswater. In veel van deze gevallen komt het water in aanraking met het eindproduct, zoals bij voedingsmiddelen. Een hoogwaardige waterkwaliteit is hier vanzelfsprekend van groot belang. Met een goede waterbehandeling kunnen problemen in het proceswater worden voorkomen en blijven de installaties langer beschermd.

Industrieën

Voedingsmiddelenindustrie (FMCG)
Medische en farmaceutische industrie
Textielindustrie
Papierindustrie
Autowasstraten
Petrochemische industrie

Afvalwaterinstallaties

Afvalwater

Wat moet ik met mijn afvalwater? Een veelgehoorde vraag bij Ketelonderhoud Jonker. Het enige juiste antwoord hierop is in de eerste plaats: ”hergebruiken”. Uw afvalwater  kan namelijk in veel gevallen nog bruikbaar zijn voor processen elders in de fabriek. Het gebruik van de juiste waterbehandelingsinstallaties en -producten kan een enorme kostenbesparing opleveren alsmede het rendement van uw installatie verhogen:

Voordelen

Minder energieverlies
Minder waterverbruik
Minder afvalwaterlozing

Voorbehandelingsinstallaties

Ketelonderhoud Jonker beschikt over tal van mechanische voorbehandelingsinstallaties om het water te zuiveren. Het water wordt door deze installaties gezuiverd van o.a. zouten, ijzers, zuren en gassen zodat een maximaal rendement uit de stoominstallatie kan worden gehaald. Wij zuiveren het water door middel van de volgende installaties en technieken:

Omgekeerde osmose
Ionenwisselaars (waterontharders)
Doseer- en spuisystemen
Ontgassers
Filters
Ontijzeringsinstallaties

Meer informatie

Chemie

Nadat de voorbehandelingsinstallaties en -technieken op de juiste manier zijn toegepast is het van belang om het ketelwater regelmatig te voorzien van additieven. Ketelonderhoud Jonker is officieel distributeur van Inwatec, één van de grootste leveranciers van waterbehandelingsproducten in Europa. De nauwe samenwerking met Inwatec is een enorme toegevoegde waarde voor onze klanten doordat we altijd beschikken over de meest moderne producten en technieken en deze snel uit voorraad kunnen leveren. Een kleine greep uit de behandelingsproducten die wij direct op voorraad hebben:

Hardheidsstabilisatoren
Reinigingsproducten
Antischuimmiddelen
Dispergeermiddelen
O2 & CO2 corrosie-inhibitoren

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze waterbehandelingsmethoden ?

Ja, ik zou graag meer informatie willen.