Waterfilters

Verontreiniging in het ketel-, proces- of koelwater kan leiden tot een slechte warmteoverdracht, slijtage aan de pijpen en verstoppingen in de leidingen. Om het klein zwevend metaal dat deze klachten veroorzaakt tegen te gaan beschikt Ketelonderhoud Jonker over deelstroomfilters die de vervuiling uit het water verwijderen. De waterbehandelingsexperts van de afdeling Waterbehandeling & Doseersystemen kunnen deze waterfilters installeren en onderhouden zodat uw installaties optimaal beschermd worden.

Wilt u meer weten over de filtratiemogelijkheden voor uw installatie?

Ja, ik zou graag meer informatie willen.