Doseerpompen

Tijdens de productie van stoom zal het achterblijvende water indikken doordat de concentratie overige stoffen in het water in verhouding steeds groter wordt. Dit proces leidt tot corrosie, opkokers, slibvorming en afzettingen wat bijzonder nadelige effecten heeft op de installatie. Om deze problemen te voorkomen dient het water behandeld te worden met doseer- en spuiprogramma’s. Een juiste afstemming van conditionering- en spuiprogramma’s is van essentieel belang voor een effectieve waterbehandeling. Ketelonderhoud Jonker bezit over een ruim assortiment aan complete doseer- en spui oplossingen en heeft bovendien de juiste kennis in huis om u hierin volledig te ondersteunen.

Doseerpomp

Om indikking tegen te gaan worden er verschillende conditioneringsmiddelen door de doseerpompen toegevoegd aan het ketel- of koelwater. Bij Ketelonderhoud Jonker worden doseerpompen bij voorkeur automatisch aangestuurd en vanuit hygiënisch oogpunt altijd in een speciaal daarvoor ontwikkelde lekbak geplaatst.

Meer informatie over de automatiseringsmogelijkheden van uw ketelhuis vind u hier.

Spuien

Om de concentraties aan overige stoffen in het ketel- of koelwater binnen bepaalde grenzen te houden dient er regelmatig te worden gespuid. Naast het toevoegen van conditioneringsmiddelen middels doseerpompen is spuien van essentieel belang voor de waterkwaliteit. Door het afvoeren van achterblijvend water en het aanvoeren van vers water wordt indikking tegengegaan. Tijdens dit proces gaat er echter veel water en energie verloren. Het is dan ook noodzakelijk om dit gecontroleerd en efficiënt uit te voeren. Er dient te worden gestreefd naar een maximaal toelaatbare indikking.

Ja, ik zou graag meer informatie willen.