Kurita Cetamine

Cetamine® zorgt direct voor een verminderde water- en energieconsumptie en een hogere veiligheid voor uw medewerkers en omgeving. Ketelonderhoud Jonker is in Nederland de enige leverancier van Cetamine door de nauwe samenwerking met Kurita. Heeft u interesse in dit product dan kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

Cetamine®, een bewezen technologie

Efficiënte en veilige bedrijfsvoering van ketelwatersystemen is een absolute noodzaak in alle productieprocessen. Ketelwaterbehandeling bestaat uit voorbehandeling van suppletiewater en uit het conditionering van het gehele ketelwatersysteem. Vaak worden producten met diverse functies toegepast: zuurstofbinders, corrosie-inhibitors en neutraliserende amines. Bij gebruikmaking van de Cetamine technologie hoeft slechts één product te worden toegepast welke vele voordelen biedt:

Cetamine is een innovatieve technologie, gebaseerd op filmvormende polyamines en neutraliserende amines. Door toepassen van Cetamine, wordt de pH verhoogd en wordt het systeem van een beschermende polyamine film voorzien welke een barrière vormt tussen water en metaal om het systeem te beschermen tegen corrosie. Doordat Cetamine een stoomvluchtig product is wordt het gehele ketelsysteem inclusief condensaatnet voorzien van corrosiebescherming. Bovendien voorkomt Cetamine kalkafzettingen en verwijdert het bestaande afzettingen.

In tegenstelling tot traditionele fosfaat gebaseerde ketelwaterbehandeling, wordt de geleidbaarheid van het ketelwater nauwelijks verhoogd door het toepassen van Cetamine. Hierdoor wordt de indikking van de stoomketel verhoogd hetgeen resulteert in verlaagde suppletie, spui en lagere energieconsumptie.

Ongeveer 75% van de operationele kosten van een ketelwatersysteem zijn gerelateerd aan energiekosten. Minerale afzettingen en afzettingen door corrosieproducten leiden tot een significante verlaging van de warmteoverdracht van een ketelsysteem wat nadelig is voor de warmteoverdracht in het ketelsysteem. Met Cetamine heeft u aan één product voldoende om deze afzettingen te voorkomen waardoor een de warmteoverdracht optimaal blijft.

Vele behandelingsproducten welke in het verleden werden gebruikt voor het behandelen van ketelwatersystemen en welke vandaag nog altijd worden gebruikt bevatten carcinogene, mutagene of reprotoxische bestanddelen, ofwel de zogenaamde CMR-stoffen. De Cetamine G-reeks bevat geen enkele van deze CMR-stoffen waardoor de veiligheid voor uw medewerkers wordt verhoogd.

Een belangrijk aspect bij de behandeling van ketelwatersystemen is een eenvoudige en betrouwbare analysemethode. De Cetamine concentratie kan eenvoudig binnen een paar minuten worden bepaald met behulp van een fotometer, hetgeen bijdraagt aan een optimale behandeling van het ketelsysteem.

Cetamine® wordt al meer dan 30 jaar toegepast als ketelwaterbehandeling voor zowel vuurgang-vlampijp ketels als waterpijpketels met drukken ver boven de 100 bar. Ook systemen met turbines worden succesvol met Cetamine® behandeld en beschermd. Kurita is trots op ruim 1.000 tevreden gebruikers.
Kurita

Wilt u meer weten over Cetamine® of een bestelling plaatsen?

Neem contact op