Brandstofleidingen scope 7a, 7b en 7c

Sinds 2008 is het verplicht om naast de stookinstallatie ook de brandstoftoevoerleidingen periodiek te inspecteren.  De werkzaamheden en benodigde deskundigheid voor het inspecteren van brandstofleidingen zijn opgenomen in de SCIOS-regeling, scope 7. Ketelonderhoud Jonker werkt nauw samen met een aantal partners die volledig SCIOS gecertificeerd zijn om een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en vervolgens Periodieke Inspectie (PI) uit te voeren voor de brandstoftoevoerleidingen. Tevens kunnen wij u adviseren en bij staan bij de aanleg en/ of aanpassing van het leidingwerk.

Scope 7a: Aardgastoevoerleiding met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar

is van toepassing voor bouwgebonden toepassingen, dus aardgastoevoerleidingen naar installaties voor ruimteverwarming en voor industriële toepassingen met een gasdruk < 0,5 bar (= < 500 mbar). Voor installaties in gebouwen gelden de in het Bouwbesluit aangewezen normen NEN 1078, NEN 8078 en de praktijkrichtlijn NPR 3378. Tevens is van toepassing de EN 1775.

Wettelijk verplichte inspectie in termijnen:

  • 4-jaarlijkse (kleine/ beperkte) periodieke inspectie: zonder dichtheidsmeting
  • 8-jaarlijkse (grote/ uitgebreide) periodieke inspectie: met dichtheidsmeting

Scope 7b: Aardgastoevoerleiding met een ontwerpdruk > 0,5 bar

is van toepassing voor leidingen voor industriële toepassingen met een gasdruk > 0,5 bar (= > 500  mbar). Hiervoor geldt de vanuit het Bouwbesluit aangewezen norm NEN 15001 en de NEN2078.

Wettelijk verplichte inspectie in termijnen:

    • ½-jaarlijkse periodieke ‘’controle’’: door de klant zelf uit te voeren en vast te leggen (o.a. controle op beschadigingen en corrosie)
    • 1-jaarlijkse (kleine/ beperkte) periodieke inspectie: zonder dichtheidsmeting
  • 5-jaarlijkse  (grote/ uitgebreide) periodieke inspectie: met dichtheidsmeting

Scope 7c: Olietoevoerleidingen

is van toepassing voor olietoevoerleidingen

Wettelijk verplichte inspectie in termijnen:

  • Afhankelijk van de frequentie van de toestelinspectie.

Voldoen uw brandstofleidingen nog aan de geldende eisen inzake veiligheid en milieu? Ketelonderhoud Jonker controleert samen met haar partners de gehele staat van de leiding en de functionaliteit van de afsluiters en eventueel in de gasleiding aangebrachte appendages en meet- en regeltechniek.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden rondom scope 7? Bel of mail ons.

Ja, ik zou graag meer informatie willen.