Emissiemeting SCIOS scope 6

Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer dienen milieubelastende stoffen in rookgassen verplicht te worden teruggedrongen. Rookgassen van een verbrandingsinstallatie moeten voldoen aan door de overheid opgestelde emissiegrenswaarden. Om te bepalen of deze emissiegrenswaarden niet worden overschreden dienen emissiemetingen aan stookinstallaties, gasmotoren, gasturbines en dieselmotoren worden uitgevoerd. Hierbij worden de componenten NOx, SO2, CxHy en stof in de verbrandingsgassen gemeten volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in scope 6.

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe emissienorm m.b.t. NOx uitstoot. Uit onderzoek door Infomil blijkt dat bijna de helft van alle aardgasgestookte verwarmings- en stoomketels nog niet voldoen aan de NOx-eis. Het is daarom belangrijk om zo spoedig mogelijk te inventariseren wat de nieuwe emissie-eisen in het Activiteitenbesluit voor uw bedrijf betekenen. Meer info over alle regelgeving, meetverplichtingen, toetsing aan de emissie eisen, keuring en onderhoud vind u hier.

Ketelonderhoud Jonker is volledig gecertificeerd om alle werkzaamheden rondom de emissiemetingen uit te voeren en kan u tevens bijstaan in de aanpassing of vervanging van uw installatie.

Informatie emissie-eisen per 1 januari 2017Meer informatie over de emissienormen?

Download de PDF

Wilt u meer weten over de werkzaamheden rondom scope 6?

Ja, ik zou graag meer informatie willen.