SCIOS regelgeving

Het is in Nederland door de overheid verplicht gesteld om inspectie ofwel keuring op stookinstallaties uit te voeren volgens de regelgeving die sinds 1 januari 2013 is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Naast de inspectie op stookinstallaties maken ook de brandstofleidingen en emissiemetingen deel uit van de inspectieverplichting. De SCIOS regelgeving geeft invulling aan de eis om de stookinstallaties, afvoersystemen en brandstofleidingen op het moment van ingebruikname alsmede gedurende de gebruiksfase optimaal te laten functioneren. Het bijhouden van de regelgeving van het Activiteitenbesluit milieubeheer alsmede de SCIOS regeling is een tijdrovende klus. Ketelonderhoud Jonker is een volledig SCIOS gecertificeerd bedrijf en kan u hierin geheel ontzorgen en adviseren.

Wet- en regelgeving

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene regels waardoor de continuïteit van de stookinstallatie en alle toebehoren gewaarborgd blijven d.m.v. verplicht onderhoud en inspecties.

Keuringsplicht

Een stookinstallatie is keuringsplichtig vanaf een nominaal vermogen van 100 kW voor gasgestookte installaties en 20 kW voor een met olie of vaste brandstoffen gestookte installatie. Dit betreft ook kleine stooktoestellen die worden samengevoegd naar één grote stookinstallatie (cascadesystemen) waarbij het nominaal vermogen boven de 100 kW komt. Naast de verplichte keuring van stookinstallaties en toebehoren (incl. brandstofleidingen) moeten de rookgassen uit de ketelinstallatie voldoen aan emissiegrenswaarden. Bestaande ketels dienen uiterlijk op 1 januari 2017 aan deze eis te voldoen. Dit betekent dat veel bestaande ketelinstallaties moeten worden aangepast of vervangen. Ketelonderhoud Jonker kan u ook hierin volledig in van dienst zijn.

De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties, ofwel SCIOS, draagt zorg voor de technische regelgeving omtrent inspecties, emissiemetingen en onderhoud. Deze regelgeving is ondergebracht in de certficatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties en wordt opgesteld en beheerd door de stichting SCIOS.

Zorgplicht

Naast het onderhoud en de verplichte inspecties bestaat er voor elke eigenaar van een stookinstallatie de zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat er door de installatie-eigenaar voldoende zorg in acht dient te worden genomen ten aanzien van de stookinstallatie en alle toebehoren. Deze zorg betekent dat de eigenaar van een stookinstallatie te allen tijde verantwoordelijk is voor een optimale werking van de installatie ten aanzien van milieu, rendement en veiligheid.

Samengevat dient de eigenaar er alles aan te doen om, in alle redelijkheid, nadelige gevolgen voor het milieu te beperken en/ of te voorkomen voor zover dit valt onder zijn verantwoordelijkheid.

Voldoet u niet aan de gestelde overheidsregels dan bieden verzekeringsmaatschappijen geen dekking bij eventuele incidenten!

Onderhoud en inspectie bij Ketelonderhoud Jonker

Uiteraard kan de eigenaar van de stookinstallatie niet zelf alle mogelijke risico’s inschatten. Hij zal hiervoor ondersteuning nodig hebben van een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Ketelonderhoud Jonker is volledig SCIOS gecertificeerd door KIWA voor alle SCOPES omtrent de inspectie en het onderhoud van stookinstallaties en toebehoren waardoor alle SCIOS gerelateerde activiteiten door ons zijn uit te voeren.

Wij voeren ruim 15 jaar onderhoud  en inspecties uit volgens scope 1, 2, 3, 4 en 5. Sinds 2008 is ook scope 6 hier aan toegevoegd.

SCIOS Scopes

Bij ingebruikname van de stookinstallatie en brandstofleidingen is het volgens het Activiteitenbesluit verplicht om een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uit te voeren. Vervolgens is het eveneens verplicht om een Periodieke Inspectie (PI) en Periodiek Onderhoud (PO) uit te voeren. De frequentie van deze inspectie hangt af van het soort stookinstallatie.

Ketelonderhoud Jonker is gecertificeerd volgens de officiële SCIOS-regeling om inspectie (EBI, PI) en onderhoud (PO) uit te voeren voor de volgende scopes:

Ketelonderhoud Jonker is d.m.v.  het SCIOS afmeldsysteem in staat om de verplichte inspectie- en onderhoudswerkzaamheden en emissiemetingen snel en efficiënt af te melden. Toezichthouders en milieuambtenaren kunnen zo in één oogopslag zien welke bedrijven aan de inspectieverplichting hebben voldaan waardoor controle op locatie niet meer nodig is. Dit levert een behoorlijke tijdsbesparing op voor de installatie-eigenaar.

Voordelen onderhoud, inspectie en metingen

Regelmatige inspecties en onderhoudswerkzaamheden evenals emissiemetingen bieden voor de installatie-eigenaar vele voordelen op:

Optimale verbranding
Energiezuinige installatie
Milieubewust: vermindering van emissie schadelijke stoffen
Veiligheid: voorkomen van ongevallen en defecten
Verhoging bedrijfszekerheid
Verklaring van inspectie (verzekeraars controleren dit bij schade)
Geen tijdrovende overheidscontroles

Wilt u meer informatie over de SCIOS-regelgeving of bent u op zoek naar een SCIOS gecertificeerd bedrijf om uw onderhoud en/ of inspectie uit te voeren?

Ja, ik zou graag meer informatie willen.