Niet-Destructief Onderzoek (NDO)

Om de kwaliteit en veiligheid van uw stoomketel en toebehoren te waarborgen voeren wij geheel in eigen beheer Niet-Destructief Onderzoek (NDO) uit in de vorm van Magnetisch Onderzoek (MT) en Penetrant Onderzoek (PT). Door middel van de twee genoemde onderzoeken kunnen oppervlakte-brekende scheuren en scheuren net onder het oppervlak worden gedetecteerd. Zo bent u verzekerd van een veilige en efficiënte werking van al uw installaties, onderdelen en leidingen.

Penetrant Onderzoek (PT)

Penetrant onderzoek (PT) is een niet-destructieve methode om scheuren in het oppervlak te detecteren d.m.v. het aanbrengen van een penetrerende vloeistof.

Het is van belang dat het oppervlak voor aanvang van het onderzoek volledig vrij is van vet, verf of ander soort vuil. Vervolgens kan de penetrante vloeistof worden aangebracht. Door de capillaire werking trekt de vloeistof in de openingen van het materiaal waardoor de scheur in het oppervlak met behulp van contrastpoeder aan het licht komt. Penetrant onderzoek is toepasbaar op verschillende materialen, maar wordt in de praktijk voornamelijk gebruikt op non-ferrometalen.

Ketelonderhoud Jonker kan penetrant onderzoek uit voeren bij natuurlijk daglicht of UV-verlichting.

Groot contrast waardoor scheuren snel kunnen worden waargenomen
Toegepast op locatie d.m.v. draagbare apparatuur
Goedkoop en kan eenvoudig en snel worden uitgevoerd

Magnetisch Onderzoek (MT)

Magnetisch onderzoek (MT) is een niet-destructieve methode om scheuren en defecten op of net onder het oppervlak te detecteren d.m.v. het aanbrengen van een magnetisch veld in de magnetiseerbare materialen.

Nadat het magnetisch veld is aangebracht op het metaal zal er op de plaats van een defect een lekveld ontstaan boven het oppervlak. Vervolgens wordt er ijzerpoeder in droge of natte vorm aangebracht waardoor de scheurindicatie zichtbaar wordt op het oppervlak.

Ketelonderhoud Jonker kan magnetisch onderzoek uitvoeren in natuurlijk daglicht of UV-verlichting.

Meest toegepaste niet-destructieve onderzoeksmethode
Toegepast op locatie d.m.v. draagbare apparatuur
Geen middelen benodigd die afval veroorzaken

Wilt u meer weten over Niet-Destructief-Onderzoek (NDO)? Bel of mail ons.