Defecte en niet goed functionerende condenspotten geven energieverlies en kunnen leiden tot inefficiënte verwarmingsprocessen, waterslag en/ of erosie. Het periodiek inspecteren c.q. meten van condenspotten resulteert in lagere onderhoudskosten en een aanzienlijke energiebesparing. Als specialist op het gebied van stoom hebben wij gekwalificeerd personeel die deze periodieke inspectie voor u kunnen verzorgen.

Condenspot

Condenspot (of condensaatpot)

Energiebesparend onderdeel van de stoominstallatie wat er voor zorgt dat condensaat snel en efficiënt wordt afgevoerd zonder verlies van verse stoom.

Werkwijze condenspotmeting

CondenspotmetingDe condenspotmetingen zullen worden uitgevoerd door een VCA** gecertificeerde monteur die speciaal is opgeleid op het gebied van condenspotten en stoominstallaties. Tijdens de inspectie zal een inventarisatie worden gemaakt van de aanwezige condenspotten waarna er verschillende waarnemingen zullen plaatsvinden met behulp van speciale meetapparatuur. Onze expert kijkt o.a. naar de kwaliteit, plaats en montage van de condenspot, of deze genoeg condensaat doorlaat, of er geen stoom door komt en of het type condenspot geschikt is voor de desbetreffende stoominstallatie. Elke condenspot wordt voorzien van een unieke tag zodat direct in het systeem kan worden nagegaan wat de onderhoudshistorie is. Hierdoor kunnen onze experts gelijk zien wat de status van een condenspot is en zodoende sneller en efficiënter handelen. Ten slotte krijgt u alle meetgegevens, inclusief foto’s van de situatie, in een overzicht aangeleverd zodat u exact weet of uw condenspotten nog optimaal renderen. Op deze manier kunt u tijdig ingrijpen bij een defect en/ of lekkage en stilstand van uw productieproces voorkomen.

Voordelen condenspotmeting

 
Voorkom stoomverlies
Lagere onderhoudskosten
Aanzienlijke energiebesparing
Langere levensduur

Ketelonderhoud Jonker heeft al ruim 50 jaar ervaring met stoom en helpt u graag bij het verbeteren van uw condensaatafvoer.

Ja, ik zou graag meer informatie willen.