Brandertechniek stoomketels

Met ruim 15 jaar ervaring in brandertechniek en de beschikking over hoogwaardig opgeleid en SCIOS gecertificeerd personeel is Ketelonderhoud Jonker hét adres voor uw branderonderhoud. Dankzij de grote voorraad brandercomponenten en een nauwe samenwerking met branderfabrikanten en servicebedrijven kunnen wij bovendien snel voorzien in de levering van essentiële branderonderdelen van alle merken branders. Heeft u onverhoopt last van een storing dan staat onze storingsdienst 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking (ook tijdens feestdagen): 079 593 6555

Onderhoudswerkzaamheden

Ketelonderhoud Jonker is volledig gecertificeerd om het Periodiek Onderhoud (PO) , de Periodieke Inspectie (PI) en de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uit te voeren voor de volgende scopes:

Tevens is Ketelonderhoud Jonker gecertificeerd om inspecties uit te voeren t.b.v. emissiemetingen en brandstoftoevoerleidingen:

Na inspectie (EBI/ PI) en onderhoud (PO), uitgevoerd door Ketelonderhoud Jonker volgens het stramien van de SCIOS-regeling, mag de installatie-eigenaar er van uitgaan dat aan alle benodigde veiligheids- en milieueisen is voldaan. Ketelonderhoud Jonker is specialist op het gebied van keuringen en inspecties aan stookinstallaties, afvoersystemen en brandstoftoevoerleidingen die actief zijn in het ketelhuis en is conform SCIOS gecertificeerd onder registratienummer: R016

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)

Een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) dient te worden uitgevoerd bij ingebruikname van een stookinstallatie, stookruimte of opstellingsruimte. Deze inspectie is eenmalig en dient altijd uitgevoerd te worden door een SCIOS gecertificeerd EBI-er. Heeft er nog nooit een inspectie plaatsgevonden aan de stookinstallatie, stookruimte of opstellingsruimte dan is het eveneens verplicht om een EBI uit te voeren. Na de inspectie, waarbij o.a. is gelet op de opstelling en regeling van de installatie, wordt een basisrapport opgemaakt door de EBI-er. Dit rapport dient bewaard te worden bij de stookinstallatie en vormt vervolgens de basis van nader uit te voeren onderhoud en inspecties omtrent de stookinstallatie. Voldoet de gehele stookinstallatie aan alle veiligheids- en milieueisen conform de gehanteerde voorschriften dan krijgt deze het certificaat ‘verklaring van inspectie’.

Na ontvangst van een verklaring van inspectie kan de installatie-eigenaar er vanuit gaan dat aan alle benodigde veiligheids- en milieueisen omtrent de stookinstallatie is voldaan. Afgezien van de plicht om aan deze eisen te voldoen biedt een periodieke inspectie door Ketelonderhoud Jonker nog een aantal aanzienlijke voordelen:

Energiebesparing
Optimale verbranding
Verhoging bedrijfszekerheid
Verklaring van inspectie

Verzekeringen dekken alleen geïnspecteerde stookinstallaties en vragen hiernaar bij schade en ongevallen!

Periodieke Inspectie (PI)

Na de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) dient de installatie periodiek te worden geïnspecteerd door een SCIOS gecertificeerd inspecteur. De frequentie van deze periodieke inspectie is afhankelijk van de installatie, de risico-inventarisatie en het afgegeven advies uit het basisrapport van de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). Ketelonderhoud Jonker verzorgt de periodieke inspectie aan de stookinstallatie om de 2 jaar voor een zo optimaal mogelijke werking van de stookinstallatie gebaseerd op de installatieveiligheid. Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-er vastgestelde grenswaarden. Mocht er een afwijking worden geconstateerd dan kan er worden besloten door de PI-er om een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Voldoet de installatie aan alle veiligheids- en milieueisen conform de gehanteerde voorschriften dan krijgt deze het certificaat ‘verklaring van inspectie’.

Na ontvangst van een verklaring van inspectie kan de installatie-eigenaar er vanuit gaan dat aan alle benodigde veiligheids- en milieueisen omtrent de stookinstallatie is voldaan. Afgezien van de plicht om aan deze eisen te voldoen biedt een periodieke inspectie door Ketelonderhoud Jonker nog een aantal aanzienlijke voordelen:

Energiebesparing
Optimale verbranding
Verhoging bedrijfszekerheid
Verklaring van inspectie

Verzekeringen dekken alleen geïnspecteerde stookinstallaties en vragen hiernaar bij schade en ongevallen!

Periodiek Onderhoud (PO)

Om als installatie-eigenaar aan de zorgplicht te voldoen dient er (minimaal) jaarlijks periodiek onderhoud te worden gepleegd aan de stookinstallatie. Ketelonderhoud Jonker beschikt over SCIOS gecertificeerde monteurs die dit onderhoud voor u kunnen uitvoeren. De uit te voeren onderhoudswerkzaamheden bestaan o.a. uit het reinigen en afstellen van de brander. De PO-er is bevoegd instellingen te wijzigen binnen de grenswaarden die zijn opgesteld door de EBI-er. Doorgaans is er bij elk onderhoud overleg met de EBI-er zodat duidelijk is welke actie er ondernomen dient te worden om de installatie blijvend optimaal te laten functioneren. Voldoet de installatie na het gepleegde onderhoud aan alle opgestelde eisen dan zal het certificaat ‘verklaring van onderhoud’ worden afgegeven.

Na ontvangst van een verklaring van onderhoud kan de installatie-eigenaar er vanuit gaan dat aan alle benodigde veiligheids- en milieueisen omtrent de stookinstallatie is voldaan. Afgezien van de plicht om aan deze eisen te voldoen biedt periodiek onderhoud door Ketelonderhoud Jonker nog een aantal aanzienlijke voordelen:

Energiebesparing
Optimale verbranding
Verhoging bedrijfszekerheid
Verklaring van inspectie

Verzekeringen dekken alleen geïnspecteerde stookinstallaties en vragen hiernaar bij schade en ongevallen!

Wilt u meer informatie over het onderhoud van uw brander, de SCIOS-regelgeving en/ of het Activiteitenbesluit?

Ja, ik zou graag meer informatie willen.