Stoom- en brandstofleidingen

Vanuit de grote vraag naar een goede afstelling van het leidingwerk op de installaties is Ketelonderhoud Jonker zich gaan specialiseren in het ontwerp, beheer, onderhoud en aanleggen van de water-, stoom-, condensaat- en brandstofleidingen in en rondom het ketelhuis. Uniek in de markt is de automatisering van het gehele ketelhuis via één systeem uitgevoerd door één partij.

Brandstofleidingen

Naast de inspectie op brandstoftoevoerleidingen conform SCIOS-regelgeving (Scope 7), kan Ketelonderhoud Jonker de gehele aanleg van het brandstoftoevoerleidingwerk rondom het ketelhuis verzorgen. De brandstofleidingen worden tijdens het ontwerp gecontroleerd op de nationaal geldende veiligheids- en milieuvoorschriften conform Scope 7. Tevens let het gecertificeerd personeel van Ketelonderhoud Jonker bij de aanleg op het materiaal en de omgeving van het leidingwerk zodat de leidingen optimaal functioneren op lange termijn. Na de voltooiing zal onze EBI-er nog een laatste inspectie doen waarna hij de meet- en beoordelingsgegevens in een rapport verwerkt: het basisverslag ”Brandstoftoevoerleiding”. In het rapport worden o.a. richtlijnen opgenomen t.b.v. de werkzaamheden omtrent de Periodieke Inspectie (PI). Na  goedkeuring van de gehele staat van de brandstoftoevoerleidingen wordt het certificaat van ingebruikname afgegeven.

Water-, stoom- en condensaatnet

Het water-, stoom- en condensaatnet dient specifiek ontworpen te zijn voor bepaalde processen. Ketelonderhoud Jonker beschikt over de juiste kennis en ervaring om het gehele netwerk aan leidingen te kunnen aanleggen, beheren en onderhouden. Een goed en doordacht ontwerp van het water-, stoom- en condensaatnet komt de gebruiksduur van het gehele ketelhuis ten goede. Door isolatie van alle leidingen is het warmteverlies nihil en door inblokking bij een storing worden stilstandskosten tot een minimum beperkt.

Wilt u meer informatie over de aanleg, ingebruikname en controle van uw leidingwerk ?

Ja, ik zou graag meer informatie willen.