Geachte relatie,

Waar we in Nederland enkele weken geleden nog in zekere mate onbevangen onze werkzaamheden konden uitvoeren, zijn we in korte tijd allemaal terecht gekomen in een onzekere periode. Het coronavirus heeft een grote impact op onze gehele maatschappij en zo ook direct of indirect op uw bedrijf. We zitten in een periode waarin we elkaar moeten ondersteunen en zoeken naar goede oplossingen om het land, waarin bedrijven een sleutelrol vervullen, op gang te houden.

Om dit laatste voor elkaar te krijgen is het van belang dat ook uw stoominstallatie zo optimaal mogelijk blijft draaien. Wij staan onveranderd voor u klaar in geval van een storing aan uw stoominstallatie of het uitvoeren van benodigd onderhoud om uw stoomproductie, en daarmee uw bedrijfsvoering, te kunnen garanderen.

De geplande onderhoud werkzaamheden door Ketelonderhoud Jonker gaan, wat ons betreft, gewoon door. Vanzelfsprekend hebben we hiervoor diverse maatregelen getroffen om het werk van onze medewerkers, u en uw collega’s veilig te stellen en ons allen maximaal te weren tegen het coronavirus.

Wij treffen de volgende maatregelen:

 • Persoonlijk contact beperken tot een strikt minimum
  Het ketelhuis bevindt zich veelal aan de buitenzijde van het pand, waardoor we nagenoeg zonder persoonlijk contact met uw medewerkers aan uw stoominstallatie kunnen werken. Hiervoor is wel een goede afstemming noodzakelijk met betrekking tot de aanmeldprocedures om ook deze zo optimaal mogelijk, en zonder onnodig persoonlijk contact, te laten verlopen.
 • Mogelijkheid gebruik van eigen kantine- en sanitair wagen
  Door het meenemen van een mobiele schaft wagen kan het verblijf van onze medewerkers beperkt blijven tot uw ketelhuis. Het contact van onze monteurs met uw collega’s kan zich daardoor beperken tot enkel uw contactpersoon. Deze mogelijkheid is met name geschikt indien we meerdere dagen op locatie werkzaamheden moeten uitvoeren.
 • Beperkt gebruik faciliteiten op locatie
  Indien het plaatsen van een mobiele schaft wagen niet mogelijkheid is, vragen wij uw begrip om onze monteurs in de eigen bedrijfswagen te laten lunchen. Enkel uw sanitair (toilet) zal dan benodigd zijn, wat uiteraard tot een minimum wordt beperkt en waarbij alle hygiëne voorschriften van het RIVM, en de door u ingestelde maatregelen, door onze medewerkers worden nageleefd.
 • Optie: “Keuring van de stoominstallaties in 1 dag”
  Door gebruik te maken van ruilsets is het mogelijk een ketelkeuring uit te voeren in 1 dag. Hierbij wordt van alle op de ketel opgenomen appendages een “ruilset” samengesteld. Deze ruilset kan bestaan uit gebruikte of nieuwe appendages, in overleg met u te bepalen. Tijdens de keuring worden uw huidige appendages retour genomen en gereviseerd. Deze set aan appendages kunnen wij als “ruilset” reserveren voor de volgende keuring of in goed overleg retour nemen en als ‘nieuw gereviseerd’ opnemen in onze voorraad. Eventueel afgekeurde appendages worden via pakketdienst aan u geretourneerd en, afhankelijk van de gemaakte afspraken, in rekening gebracht.
 • Verschuiving van werktijden
  Het is voor u en onze monteurs niet wenselijk om in deze tijd te maken te krijgen met grotere groepen personen bij aanvang- of afronding van een werkdag bij de receptie. Daarom kijken we graag met u naar de mogelijkheid om eerder of juist later in de ochtend aan te vangen. De totale werktijd blijft gelijk, enkel de aanvang- en tevens eindtijd, worden verschoven.
 • Strikte handhaving voorschriften vanuit het RIVM
  Onze medewerkers zijn allen voorzien van de nodige voorzieningen om de maatregelen van het RIVM op te kunnen volgen. Wij gaan er vanuit dat ook u op uw locatie de nodige maatregelen heeft getroffen en tevens controleert op naleving.
  Onzekere tijden vragen om bijzondere oplossingen en maatwerk. Wij gaan er vanuit hier momenteel passend op te reageren en u te voorzien van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit die u van ons gewend bent.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u namens alle medewerkers van Ketelonderhoud Jonker veel sterkte en bovenal een goede gezondheid. Voor verdere vragen kunt u ons altijd bereiken via het algemeen nummer 079-593 1354 of info@ketelonderhoud.nl.