Uitbesteden ketelbeheer

Tijdens werkzaamheden bij de klant heeft Ketelonderhoud Jonker geconstateerd dat de kennis op het gebied van stoom steeds minder wordt bij de gebruiker en dat er behoefte bestaat aan fysieke aanwezigheid van specialisten op het gebied van stoom. Ketelonderhoud Jonker kan in deze behoefte voorzien door het beheer van het ketelhuis volledig over te nemen.

Uitbesteding ketelbeheer

Ketelonderhoud Jonker kan u van A tot Z ontzorgen op het gebied van stoom. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die wij kunnen aanbieden m.b.t. de uitbesteding van het ketelbeheer. De frequentie van het beheer zal in overeenstemming met de klant volledig op maat worden afgesteld. Tevens zullen de werkzaamheden schriftelijk worden gedocumenteerd en zullen conclusies en aanbevelingen uitgebreid worden besproken met de betrokken personen. In overleg met de eind-verantwoordelijke van de installatie zullen eventuele wijzigingen worden doorgevoerd ter verbetering of continuering van het gehele stoomproces.

Werkzaamheden ketelbeheer

 
Controle op de algehele staat van de installatie;
Controle op de werking van de waterbehandeling op de ketel;
Controle op werking van de demi installatie en chemicaliën doseerinstallatie;
Controle op de gasbrander (geen onderhoud, enkel controle op de goede werking);
Testen van een beveiliging per ketel en noteren in het bij u aanwezige logboek (volgens O-0200 toestellen onder druk);
Controle en het bijhouden/ invullen van het logboek met onze werkzaamheden;
Kleine lekkages direct verhelpen;
Controle op het spuien van de ketel en eventueel daadwerkelijk de ketels spuien tot op aanvaardbare waarden;
Controle op het verbruik van de chemicaliën t.b.v. de het ketelwater;
Controle op de werking van de ontgasser;
Rapporteren van eventueel preventief vervangen en/of slechte toestand van onderdelen van de installatie;
Met de dienstdoende operator overleggen over de in te plannen; onderhoudswerkzaamheden, regelgeving en /of andere zaken die direct of indirect met stoom te maken hebben;
Met de dienstdoende operator overleggen welke ketel de voorkeur geniet om te mogen worden opgestart. Deze ketel daadwerkelijk opstarten en vrijgeven voor gebruik.

Ketelonderhoud Jonker kan u geheel ontzorgen op het gebied van stoom. Wilt u meer informatie over het uitbesteden van uw ketelbeheer?

Ja, ik zou graag meer informatie willen.