Website

Ketelonderhoud Jonker besteedt veel aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zij plaatst op haar website. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er onjuistheden op de website staan. Ketelonderhoud Jonker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden.

De inhoud van deze website, waaronder teksten, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s, zijn eigendom van Ketelonderhoud Jonker en worden beschermd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren of ten vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ketelonderhoud Jonker.

Mail

De informatie verzonden vanuit e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De afzender staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Internet

Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Ketelonderhoud Jonker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Ketelonderhoud Jonker of derden worden beheerd. Ketelonderhoud Jonker is ook niet aansprakelijk voor andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de website en de daaraan verbonden faciliteiten van Ketelonderhoud Jonker of derden.

Privacy

De gegevens die u als bezoeker aan Ketelonderhoud Jonker via deze website of andere communicatiemedia hebt verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de disclaimer? Stuur dan een e-mail aan jonker@ketelonderhoud.nl

2016 © Ketelonderhoud Jonker, Ketelonderhoud Jonker is onderdeel van Technische Handelsonderneming Jonker B.V. Alle rechten voorbehouden.